Kontakt

DLA KLIENTÓW

pomoc@skokubezpieczenia24.pl

58 770 36 94 lub 801 888 740    PN–PT 8:00 – 18:00
- w sprawie produktów z UFK (IKE, Profit, Progres)
- w sprawie innych produktów TU SKOK ŻYCIE SA
(np. Twoja Promesa, Twoja Linia, Optimum, Optimum MAX)

skokubezpieczenia24.pl

58 770 36 90 lub 801 888 666    PN–PT 8:00 – 18:00
- w sprawie ubezpieczeń indywidualnych (mieszkaniowe, podróżne, komunikacyjne, NNW, zdrowotne)
- w sprawie innych produktów TUW SKOK (np. Twój Walor, Twoja Posada)

58 770 36 36    PN–PT 8:00 – 16:00
- w sprawie zgłoszenia szkód majątkowych,
- informacja na temat zgłoszonych szkód i roszczeń

REKLAMACJE:

58 770 36 94 – TU SKOK ŻYCIE SA
58 770 36 90 – TUW SKOK

Informacja o reklamacjach

DLA AGENTÓW (OFWCA):

partner@skokubezpieczenia.pl

- podjęcie współpracy dla Agentów/Brokerów/Multiagencji

Dane kontaktowe dla obecnych Agentów dostępne w Serwisie Partnerskim po zalogowaniu.

TUW SKOK

TU SKOK ŻYCIE SA

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych
ul. Władysława IV 22
81-743 SOPOT
fax 58 550 97 31

Przedstawicielstwo Regionalne w Katowicach
ul. Mikołowska 100 A
40-065 Katowice
fax 32 757 43 80

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Spółka Akcyjna
ul. Władysława IV 22
81-743 SOPOT
fax 58 550 97 29Zapytaj naszego doradcę

WYŚLIJ