NNW WALOR

NNW WALOR

„Wypadki chodzą po ludziach” i choćbyśmy się przed tym bardzo bronili, to niestety: nie znamy dnia, ani godziny. Pomyśl więc o swoich najbliższych, którzy w wyniku przykrego wypadku losowego mogą stanąć przed problemem spłaty zaciągniętej przez Ciebie pożyczki.

 

Ubezpiecz swoją pożyczkę już teraz, skorzystaj z Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków WALOR.
W trudnej sytuacji spłatę kolejnych rat przejmie na siebie SKOK Ubezpieczenia.

 

Ubezpieczenie obejmuje:

  • śmierć Ubezpieczonego w następstwie NW
  • śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu
  • całkowitą niezdolność Ubezpieczonego do pracy w następstwie NW

 

Dlaczego warto?

  • zabezpieczenie i spokój rodziny Ubezpieczonego oraz poręczycieli
  • wypłata części (a w przypadku wcześniejszej spłaty pożyczki całości) świadczenia osobom uprawnionym
  • do ubezpieczenia może przystąpić każda osoba, która nie ukończyła 75 lat
  • brak ankiety medycznej
  • brak karencji  - pełna ochrona już od następnego dnia po zawarciu umowy pożyczki
  • ubezpieczenie pożyczek długookresowych - na okres powyżej 60 m-cy, nie dłuższych niż 120 m-cy