SUPERDUET

SUPERDUET

Bierzesz pożyczkę i obawiasz się, że choroba lub nieszczęśliwy wypadek albo utrata pracy skomplikują możliwości jest spłaty?
Grupowe ubezpieczenie SUPERDUET rozwiąże ten kłopot. To połączenie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i utraty pracy. Ubezpieczenie przeznaczone jest dla pożyczkobiorców.

 

SUPERDUET to bardzo szeroki zakres ubezpieczenia.

Pierwszy przedmiot ubezpieczenia to NNW, zawał serca lub udar mózgu.

Zakres ubezpieczenia obejmuje:

  • śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  • śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu,
  • całkowitą niezdolność Ubezpieczonego do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  • pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, który rozpoczął się nie później niż przed upływem 12 miesięcy od daty zajścia nieszczęśliwego wypadku.


Drugi przedmiot ubezpieczenia to ryzyko utraty pracy.

Suma ubezpieczenia wynosi od 5.000 zł do 50.000 zł

Ubezpieczenie zawierane jest na okres  udzielenia pożyczki, ale nie dłużej niż 60 miesięcy.

Składka płatna jest jednorazowo.