Ubezpieczenia na Życie

Ubezpieczenia na Życie

Pożyczki często służą podreperowaniu domowego budżetu, pozwalają na przeprowadzenie niezbędnych remontów lub sfinansowanie poważniejszych zakupów. Nasze ubezpieczenia to doskonałe i pewne zabezpieczenie spłaty pożyczki na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

BONUS

BONUS to propozycja dla członków SKOK, którzy zamierzają ubezpieczyć swoje życie na dłuższy okres czasu na większą sumę ubezpieczenia.

WIĘCEJ...

PROMESA

PROMESA to ubezpieczenie ochronne, które gwarantuje przejęcie przez towarzystwo ubezpieczeniowe niespłaconej pożyczki w przypadku śmierci pożyczkobiorcy.

WIĘCEJ...

TWOJA PROMESA

TWOJA PROMESA to indywidualne ubezpieczenie ochronne, które gwarantuje przejęcie przez towarzystwo ubezpieczeniowe niespłaconej pożyczki w przypadku śmierci pożyczkobiorcy.

WIĘCEJ...

PROMESA SUPERKOMFORT

PROMESA KOMFORT to rozwinięty wariant ubezpieczenia ochronnego, które gwarantuje przejęcie przez towarzystwo ubezpieczeniowe niespłaconej pożyczki w przypadku śmierci pożyczkobiorcy.

WIĘCEJ...

PROMESA STANDARD

Zaciągając pożyczkę, warto zabezpieczyć swoich najbliższych na wypadek nieprzewidzianych przykrych zdarzeń losowych, które mogą uniemożliwić jej spłatę.

WIĘCEJ...

PROMESA PREMIUM

Ubezpieczenie na życie PROMESA PREMIUM, stworzone  specjalnie dla pożyczkobiorców, jest zabezpieczeniem dla rodziny, bądź poręczycieli w przypadku śmierci pożyczkobiorcy.

WIĘCEJ...

dla Posiadaczy Linii Pożyczkowej

Ubezpieczenie dla Posiadaczy Linii Pożyczkowej to propozycja dla członków SKOK, posiadających kartę płatniczą z uruchomioną na niej linią pożyczkową.

WIĘCEJ...

CHWILÓWKA

CHWILÓWKA to gwarantowane zabezpieczenie dla członków SKOK korzystających z pożyczek-chwilówek, którzy mogą mieć problem ze spłatą zadłużenia.

WIĘCEJ...

LINEA

LINEA to umowa ubezpieczenia, która zapewnia przejęcie przez ubezpieczyciela spłaty linii pożyczkowej po śmierci osoby, która z niej korzystała.

WIĘCEJ...

TWOJA CHWILÓWKA

TWOJA CHWILÓWKA to indywidualne ubezpieczenie dla członków SKOK korzystających z pożyczek-chwilówek, którzy mogą mieć problem ze spłatą swojego zadłużenia.

WIĘCEJ...

TWOJA LINIA

TWOJA LINIA to indywidualne ubezpieczenie, która zapewnia przejęcie przez ubezpieczyciela spłaty linii pożyczkowej po śmierci osoby, która z niej korzystała.

WIĘCEJ...