Polityka prywatno艣ci / Cookies

OCHRONA PRYWATNO艢CI I PLIKI COOKIES

Niniejsza witryna (www.skokubezpieczenia.pl) jest obs艂ugiwana przez Apella S.A., z siedzib膮 przy ul. Legionów 126-128, 81-472 Gdynia, w imieniu:

Towarzystwo Ubezpiecze艅 Wzajemnych Spó艂dzielczych Kas Oszcz臋dno艣ciowo-Kredytowych

i

Towarzystwo Ubezpiecze艅 na 呕ycie Spó艂dzielczych Kas Oszcz臋dno艣ciowo-KredytowychSpó艂ka Akcyjna

Prosimy uwa偶nie przeczyta膰 niniejsze warunki przed rozpocz臋ciem korzystania z Witryny. Korzystaj膮c z Witryny potwierdzaj膮 Pa艅stwo akceptacj臋 poni偶szych warunków. Je偶eli nie akceptuj膮 Pa艅stwo powy偶szego, prosimy nie korzysta膰 z Witryny.

1. Rodzaj przetwarzanych danych / linki do witryn zewn臋trznych

Firma obs艂uguj膮ca chroni prywatno艣膰 osób korzystaj膮cych z Witryny. Firma obs艂uguj膮ca nie gromadzi i nie przetwarza przy pomocy Witryny jakichkolwiek danych poza informacjami zebranymi poprzez tzw. pliki Cookies na zasadach przedstawionych w niniejszym dokumencie.

Witryna mo偶e zawiera膰 linki do witryn zewn臋trznych, stron serwisów spo艂eczno艣ciowych lub do stron internetowych podmiotów wspó艂pracuj膮cych, takich jak: partnerzy wspó艂pracuj膮cy lub instytucje finansowe. Przechodz膮c na zewn臋trzn膮 witryn臋 lub witryn臋 strony trzeciej, podlegaj膮 Pa艅stwo odr臋bnej polityce prywatno艣ci i ochrony danych osobowych dla danej witryny. Prosimy o zapoznanie si臋 z polityk膮 prywatno艣ci i ochrony danych osobowych poszczególnych witryn zewn臋trznych oraz witryn stron trzecich.

Firma obs艂uguj膮ca nie ponosi 偶adnej odpowiedzialno艣ci za witryny stron trzecich.

2. Gromadzenie i wykorzystanie danych

W celu optymalizacji Witryny pod k膮tem wydajno艣ci, funkcjonalno艣ci oraz dostosowania jej do profilu u偶ytkownika, automatycznie zbierane informacje s膮 zapisywane na Pa艅stwa komputerze w postaci plików Cookies. Zawieraj膮 one numer IP komputera, typ wykorzystywanej przegl膮darki, j臋zyk, rodzaj systemu operacyjnego, dostawc臋 us艂ug internetowych oraz informacj臋 o czasie i dacie.

Powy偶sze informacje gromadzone s膮 w celu zwi臋kszenia wydajno艣ci i atrakcyjno艣ci Witryny poprzez badanie zachowa艅, analizowanie trendów oraz okre艣lenie profilu u偶ytkowników. Zebrane w ten sposób dane mog膮 by膰 wykorzystywane przez wewn臋trzne dzia艂y firmy Obs艂uguj膮cej w celu optymalizacji i dostosowania oferowanych informacji, us艂ug i produktów oraz ich atrakcyjnej komunikacji (na przyk艂ad poprzez ulepszanie konstrukcji witryny, oferowanie dopasowanych ofert promocyjnych itp.).

W przypadku jednoczesnego wykorzystania danych ogólnych z danymi personalnymi, taka informacja traktowana jest w ca艂o艣ci jako dane personalne, tak d艂ugo jak s膮 one u偶ywane razem.

3. Wykorzystanie plików Cookies (ciasteczka)

W Witrynie, w systemie wysy艂ania wiadomo艣ci elektronicznych, us艂ug online, reklam i aplikacji internetowych mog膮 by膰 stosowane pliki Cookies (ciasteczka).

Czym jest plik Cookie (ciasteczko)?

Plik Cookie (ciasteczko) to niewielki plik, zazwyczaj tekstowy, wysy艂any za po艣rednictwem naszego serwera do pliku „magazynu” przegl膮darki na twardym dysku Pa艅stwa komputera. Dzi臋ki temu, na przyk艂ad, Witryna rozpoznaje rodzaj urz膮dzenia, z którego 艂膮czy si臋 u偶ytkownik. Podstawowym celem technologii Cookies (ciasteczek) jest identyfikacja u偶ytkowników, co umo偶liwia naszemu serwerowi zaprezentowanie odpowiednio dostosowanej strony, dzi臋ki czemu Pa艅stwa odwiedziny na stronie maj膮 bardziej osobisty charakter i lepiej odpowiadaj膮 Pa艅stwa potrzebom.

Jakiego rodzaju pliki Cookies (ciasteczek) s膮 wykorzystywane?

W Witrynie stosowane s膮 dwa rodzaje plików Cookies (ciasteczek):

Pliki Cookies sesji: s膮 to tymczasowe pliki Cookies (ciasteczka) pozostaj膮ce w pliku przegl膮darki u偶ytkownika do momentu opuszczenia Witryny. Takie pliki Cookies (ciasteczka) s膮 obowi膮zkowe dla poprawnego dzia艂ania niektórych aplikacji i poprawnego wy艣wietlania zawarto艣ci Witryny.

Pliki Cookies trwa艂e: s膮 wykorzystywane w celu uatrakcyjnienia Witryny dla u偶ytkownika (np. poprzez spersonalizowanie nawigacji). Pliki Cookies (ciasteczka) tego rodzaju pozostaj膮 w przegl膮darce u偶ytkownika znacznie d艂u偶ej. Okres ten zale偶y od dokonanych przez Pa艅stwa ustawie艅 przegl膮darki internetowej. Pliki Cookies (ciasteczka) trwa艂e pozwalaj膮 na przekazanie informacji do serwera Obs艂uguj膮ca przy ka偶dych odwiedzinach Witryny. Pliki Cookies (ciasteczka) trwa艂e nazywane s膮 tak偶e „ciasteczkami 艣ledz膮cymi” (trackingcookies).

W sieci internet znajduje si臋 wiele stron po艣wi臋conych plikom Cookies (ciasteczkom). W celu uzyskania szczegó艂owych informacji zach臋camy do ich odwiedzenia. Poni偶ej podajemy przyk艂adowy adres WWW: http://www.allaboutcookies.org

4. Pliki Cookies (ciasteczka) podmiotów zewn臋trznych

W niektórych przypadkach, Witryna mo偶e korzysta膰 z zewn臋trznych wydawców w celu obs艂ugi reklam i optymalizacji komunikacji marketingowej. Zewn臋trzni wydawcy korzystaj膮 z plików Cookies (ciasteczek), aby zmierzy膰 skuteczno艣膰 reklam i spersonalizowa膰 ich tre艣膰. Informacje gromadzone przez wydawców mog膮 zawiera膰 dane, takie jak dane geolokacyjne (na podstawie adresu IP) lub dane kontaktowe, np. adres poczty elektronicznej, je艣li takie dane gromadzone s膮 za po艣rednictwem Witryny.

5. Aktywowanie i dezaktywowanie plików Cookies (ciasteczek) oraz podobnych

U偶ytkownik ma mo偶liwo艣膰 akceptowania lub odrzucania wszystkich rodzajów plików Cookies (ciasteczek) poprzez zmian臋 ustawie艅 w przegl膮darce internetowej. Na przyk艂ad, u偶ywaj膮c przegl膮darki internetowej Internet Explorer w wersji 8.0 nale偶y: 1) Wybra膰 z menu „Narz臋dzia”, a nast臋pnie „Opcje internetowe”; 2) Przej艣膰 do zak艂adki „Prywatno艣膰”; 3) U偶y膰 suwaka w celu ustawienia preferencji.

W przypadku innych przegl膮darek internetowych, prosimy o zapoznanie si臋 instrukcj膮 dostarczan膮 przez producenta oprogramowania dotycz膮c膮 ustawie艅 bezpiecze艅stwa podczas korzystania z sieci Internet.

Zwracamy uwag臋, 偶e pewne tre艣ci i aplikacje oferowane na Witrynie mog膮 by膰 niedost臋pne przy pe艂nym wy艂膮czeniu obs艂ugi plików Cookies (ciasteczek).

W przypadku ch臋ci zablokowania plików Cookies (ciasteczek) podmiotów zewn臋trznych zainstalowanych na Witrynie (lub ich odblokowania) prosimy zapozna膰 si臋 z dodatkiem z poni偶szej strony internetowej: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

6. Zmiany polityki ochrony prywatno艣ci i plików Cookies (ciasteczek)

Wszelkie zmiany dotycz膮ce polityki ochrony prywatno艣ci i plików Cookies (ciasteczek) firmy Obs艂uguj膮ca b臋d膮 udost臋pniane na niniejszej stronie. Prosimy o regularne jej sprawdzanie.

7. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pyta艅, uwag oraz wniosków dotycz膮cych niniejszej polityki ochrony prywatno艣ci i plików Cookies (ciasteczek), prosimy o skontaktowanie si臋 z nami pod adresem podanym w kontakcie Witryny.

WY艢LIJ