Kontakt

DLA KLIENTÓW

pomoc@skokubezpieczenia24.pl

58 770 36 94 lub 801 888 740    PN–PT 8:00 – 18:00
- w sprawie produktów z UFK (IKE, Profit, Progres)
- w sprawie innych produktów SALTUS TU ŻYCIE SA
(np. Twoja Promesa, Twoja Linia, Optimum, Optimum MAX)

skokubezpieczenia24.pl

58 770 36 90 lub 801 888 666    PN–PT 8:00 – 18:00
- w sprawie ubezpieczeń indywidualnych (mieszkaniowe, podróżne, komunikacyjne, NNW, zdrowotne)
- w sprawie innych produktów SALTUS TUW (np. Twój Walor, Twoja Posada)

58 770 36 36    PN–PT 8:00 – 16:00
- w sprawie zgłoszenia szkód majątkowych,
- informacja na temat zgłoszonych szkód i roszczeń

REKLAMACJE:

58 770 36 94 – SALTUS TU ŻYCIE SA
58 770 36 90 – SALTUS TUW

Informacja o reklamacjach

DLA AGENTÓW (OFWCA):

partner@skokubezpieczenia.pl

- podjęcie współpracy dla Agentów/Brokerów/Multiagencji

Dane kontaktowe dla obecnych Agentów dostępne w Serwisie Partnerskim po zalogowaniu.

SALTUS TUW

SALTUS TU ŻYCIE SA

SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych                 
ul. Władysława IV 22
81-743 SOPOT
fax 58 550 97 31

Przedstawicielstwo Regionalne w Katowicach
ul. Mickiewicza 13/3 
40-092 Katowice

SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie 
Spółka Akcyjna   
ul. Władysława IV 22
81-743 SOPOT
fax 58 550 97 29